Heath Fuchsia (Epacris longiflora) là một loài được tìm thấy ở Úc kéo dài từ bờ biển của New South Wales tới miền nam Queensland.

Fuchsia Heath là cây bụi lan rộng, hoa có màu đỏ thùy trắng, hình ống và nở quanh năm.

Advertisements