1. Backup và restore dữ liệu:
Tham khảo bài hướng dẫn tại đây

 

2. Chuyển toàn bộ dữ liệu từ máy BlackBerry này sang máy BlackBerry khác (Switch devices)

3. Cài đặt và xóa ứng dụng trên BlackBerry bằng BDM:

Tham khảo bài hướng dẫn tại đây.

4. Đồng bộ Media trên BlackBerry bằng BDM:

Tham khảo bài hướng dẫn tại đây.

5. Đồng bộ Contact, Calendar, Task, Memos trên BlackBerry với Outlook:

6. Chuyển danh bạ từ máy Nokia sang BlackBerry:

Tham khảo bài hướng dẫn tại đây.

7. Kết nối Bluetooth với thiết bị khác:

Tham khảo bài hướng dẫn tại đây.

Dâu Đen – Nguồn Internet
Advertisements