Ông là vị vua đầu tiên của Việt Nam có vợ là người Phương Tây. Ngoài ra, ông còn có một Hoàng phi người Xiêm La (Thái Lan), hai hoàng phi người Trung Quốc và một bà vợ người dân tộc Mường. Ngoài bà vợ người Hà Lan lai Triều Tiên tên là Orona, ông cũng có một đứa con nuôi người Hà Lan tên là Charles Hartsink. Đó chính là Lê Thần Tông (1607-1662).

Lịch sử còn ghi lại một chi tiết thú vị khác về Lê Thần Tông. Ông là vị vua duy nhất ở Việt Nam lên ngôi hai lần. Năm 1619 khi mới 12 tuổi, do Thái Thượng Hoàng Lê Kính Tông bị ép thắt cổ chết, Lê Thần Tông lên ngôi. Năm 1643, ông cho con của mình là Lê Duy Hiệu lên ngôi. Tuy vậy, 6 năm sau Lê Duy Hiệu đã mất sớm và Lê Thần Tông quay trở lại làm vua lần thứ hai tới năm 1662 mất đi mới thôi.

Có thể nói, vua Lê Thần Tông là vị vua vô cùng đặc biệt trong lịch sử Việt Nam bởi hai chi tiết : có vợ người Phương Tây và làm vua hai lần.

Advertisements