1. Audio Driver
2. Bluetooth Driver
3. Chipset Driver
4. Memory Stick
5. Memory Card Reader/Writer
6. Modem
7. Network
8. Video
9. Wireless LAN
10. Sony Shared Library
11. Notebook Control Device
12. Sony Notebook Utilities

Sau khi cài như trên vẫn không điều chỉnh được brightness, phải cài tiếp những driver như sau: (Theo hướng dẫn của silver8hawk trên tinh tế)

VAIO® Event Service
Sony® PxEngine Driver

Nếu sau khi cài đặt hay nâng cấp mà các phím chức năng hay phím nóng không làm việc thì vào http://esupport.sony.com để tải và cài đặt các driver sau:
1. Sony® Shared Library Update.
2. Sony Utilities DLL Update.
3. VAIO® Event Services Update.
4. BIOS Update Utility.
Lưu ý nếu có Hotkey Utility Application thì tải và cài.

Sau khi cài đặt, khởi động lại máy mà vẫn chưa được hay trong quá trình sử dụng gặp lỗi này thì làm như sau:


Chạy msconfig để vào System Cofiguration Utility kiểm tra tab trong Startup
– Nếu HKserv chưa cho chạy khi vào win thì tích vào ô đầu dòng. Khởi động lại máy.
– Nếu không thấy mục HKserv thì cần tải và cài lại các driver như đã nói ở trên.

Các lỗi thường gặp khác cũng có nói ở trên, hay ở đây;

Advertisements