Đối với một số mail không thể setup vào Smartmail bạn có thể sử dụng cách này để check mail thông qua google mail…

Dưới đây sẽ là hướng dẫn add một email POP3 vào google mail.
Đăng nhập vào google mail vào Setting.

Vào Accounts and Import để add mail POP3

Vào Add POP3 email account sẽ ra một bảng để nhập email cần add.

Nhập địa chỉ mail và Next Step. Sau đó nhập password và POP Server, port. Ở đây mình sử dụng yahoo mail để làm mẫu, tùy theo POP Server và port của từng loại mail mà nhập vào cho chính xác. Chọn ô đầu tiên để giữ 1 bản coppy ở server. Tiếp tục chọn Add Account 

Chọ Yes để gửi mail bằng mail POP3. Chọn Next Step

Chọ SMTP Server để gửi mail. Cũng giống như POP server cần nhập chính xác địa chỉ và port.

Sau đó vào mail POP3 để nhận confirmation code để nhập vào ô bên dưới.

Khi bạn Verify xong trong  mail google của bạn như thế này là chính xác, và bạn có thể gửi và nhận mail POP3 thông qua google mail.

Chúc các bạn thành công

Dâu Đen

Advertisements