Whatsapp là một ứng dụng chat trực tiếp giữa các smartphone hoạt động với chức năng Push Notifications.
+ Không chi phí hàng tháng
+ Không tính cước quốc tế
+ Không mật khẩu hay username
+ Không cần phải log in / log out
+ Offline Messages

CHÚ Ý: WhatsApp không dùng chức năng SMS để gửi tin nhắn. WhatsApp hoạt động trên nền Wifi, GPRS và 3G

Sau khi vài đặt xong chương trình, click chọn icon WhatsApp


Xuất hiện giao diện WhatsApp, chọn Accept.


Điền số điện thoại của bạn: 98xxxxx (bỏ số 0). Click Continue

Nhận được tin nhắn từ số máy của mình. Điền name, click OK. Sau đó nó sẽ tạm cho bạn 1 năm sử dụng WA free, mình chưa dùng hết 1 năm nên chưa biết điều gì tiếp theo, cứ use đã =))


Quá trình Registering bắt đầu và hoàn thành khoảng sau 1 phút. Lưu ý ở đây, khi bạn restart máy nó cũng phải chạy lại phần này, và đặc biệt, nếu bạn dùng wifi khi khởi động WA, nó sẽ chỉ nhận ra wifi để chạy, tức là khi không có wifi thì WA tê liệt. Thế nên bạn thường dùng sóng nào thì nên khởi động WA cùng sóng ý, tạm tắt các sóng khác đi.

WA là soft SMS-chat giữa smartphone với smartphone, do đó phải bảo đảm hai máy đều cài WA thì mới chat với nhau dc. Và bạn đã add bạn chát vào trong address book của BB rồi (đối với trường hợp bạn là người chủ động mời chát, còn bạn là người nhận chát thì ko cần phải add trong address book).

Giao diện WhatsApp rất đơn giản, bao gồm 4 tab (Chats, Favs, All, Status)

Tab All là những contact trong addr.book của bạn.

Ở tab Chats, bấm menu sẽ hiện lên danh sách đang dùng WA, bạn chọn và chat.

Tab Favs là danh sách ưa thích (favourite) của bạn. Mặc định nó sẽ add những người có cài WA trên máy của họ.

Status: Có thể đặt status theo mẫu có sẵn hoặc tạo mới như của YM.

Download

từ di động vào link sau: (nên dùng wifi để tiết kiệm MB ^^)

http://whatsapp.com

OS 5.0 link OTA, link PC
OS4.5 link OTA, link PC

Advertisements