Kindle để đọc kho truyện .prc: http://klamath.s3.amazonaws.com/r2b/kindle.jad

CaptureIt để chụp màn hình: http://dl.dropbox.com/u/4488525/Captureit/CaptureIt.jad

FourSquare là mạng xã hội địa điểm cho mobile: http://www.foursquare.com/devices/blackberry

DDTyping để gõ tiếng việt: http://app.đauen.vn/Blackberry/Applications/DDTyping/DDTyping/ddtyping.jad

DDInfo để xem các thông tin thị trường: http://app.đauen.vn/Blackberry/Applications/ddinfo/ddinfo.jad

Google Maps để soi đường, tìm bạn: http://m.google.com/maps

Phang xem xổ số :) ) http://m.phang.mobi/bb

SPBTV để xem vài kênh tivi online: http://spbgo.com/bb/r11/g/spbtv.jad

WhatsApp để chat free: http://whatsapp.com/download

Navita Translator để phiên dịch: http://www.navita.com.br

WeatherBug để xem thời tiết:

CameraToGo:

BBNotepad:

Snaptu gồm nhiều app đi kèm: http://www.snaptu.com/

WordPress ko thể thiếu: http://www.blackberry.wordpress.com/

FPTS để check thông tin chứng khoán: http://m.fpts.com.vn

———–

Bộ đồ nghề tiết kiệm tiền đăng ký:

Winhex: Winhex 16.0

Simulator: –BlackBerry_Simulators_5.0.0.681_8900

Tổng hợp k3ygen: TongHop+8KeyGen+forALL

BDM – BDS: BDM_600_b042_multilanguage

VNBB – vnbbUtils_v1221

————-

Advertisements