Trang chủ của Tiggit Mail: http://www.tiggit.com

Use tiggit mail to access all your internet email accounts on your personal or corporate Blackberry, without needing to pay costly BlackBerry tariffs.

 • Avoid high BlackBerry tariffs and sign up for a data package only
 • Manage numerous accounts, keep each separate and decide which folders to download
 • Enjoy HTML email properly displayed, with all images downloaded on demand
 • Store your email on the internal SD Media Card increasing mail storage space and flexibility
 • Download attachments from your internet mail and store them on your handheld. Documents To Go users can immediately view power point, excel and word files.
 • Create messages with attachments from your handheld – take a picture with your BlackBerry camera and email it right away from your internet mail
 • access your email from WiFi networks, avoiding mobile network charges and enjoying higher performance
 • Add personal mails to your work BlackBerry – keep them private and maintain the corporate environment

tiggit mail is an IMAP, POP3 and SMTP client for BlackBerry. It allows access to major internet and email service providers such as AOL, Google Mail, mac.com and Yahoo! mail. tiggit mail is suitable for most BlackBerry handhelds, and works on both corporate and personal devices.

Một số Tips khi dùng PM này:

1. Không nên chọn chế độ view HTML (vì Tiếng Việt Unicode dựng sẵn bị chuyển thành dấu ?): Bỏ chọn các mục sau trong Settings để đọc mail tiếng Việt tốt hơn:

 • renderHTML
 • loadHTMLimages
 • showHTMLfirst

2. Loại bỏ 2 dòng quảng cáo của Tiggit mail ở cuối mail:

bỏ chọn mục sau trong Settings

 • announce (chỉ hỗ trợ khi đã activate Full Licence)

3. Chọn chế độ kết nối Wifi Prefer

Tức là sẽ ưu tiên kết nối qua Wifi nếu có, không có wifi thì sẽ kết nối qua GPRS. Vào Settings, nhấn Menu tiếp và chọn Network, mục useWifi chọn là WiFi & Cellular (nó sẽ ưu tiên Wifi trước).

4. Khi xóa mail, nó có 2 option: xóa trên BB hoặc xóa cả trên BB và Mail Server. Nếu chọn xóa cả trên BB và Mail Server thì sau khi xóa, nhấn Send/Receive tiếp thì nó mới thực hiện xóa trên Server.

5. Nên đặt sendEncoding là UTF-8

6. Và không biết có phải thằng này nó tự convert sang Unicode tổ hợp không mà mình thấy đọc Tiếng Việt rất ngon, chữ  không bị lỗi thành  (mình dùng OS 5.0).

7. Nên check mail qua IMAP (POP3 của nó có vấn đề thì phải)

8. Đặt báo hiệu khi có thư mới

 • Âm báo: đặt trong Profiles
 • Rung, đèn LED: đặt trong Settings của Tiggit Mail. Và nên chọn mục alertUnreadOnly để nó chỉ báo khi mail mới là mail chưa đọc.

9. Có thể lấy địa chỉ mail từ danh bạ để gửi.

 • Tại mục To (hoặc CC, BCC): nhấn Menu, chọn Lookup


10. Big Tip

Để dùng Full:
– Tạo key đơn giản bằng vnbbKG: http://vnbb09.wordpress.com/2010/04/18/key4bb/
– Cài đặt bản 1.1.18.1 (download ở cuối bài), Add Key tạo được ở trên vào -> Full licence.
– Exit TiggitMail. Sau đó có thể upgrade lên bản mới nhất của Tiggit Mail. http://www.tiggit.com/tiggitmail/otachoice.html

Một số hình ảnh cài đặt của tôi:

Vẫn trong Settings, nhấn Menu tiếp để vào phần cài đặt Network

http://www.4shared.com/file/o1QOKzjv/TiggitMail.html

Để dùng Full:
– Tạo key đơn giản như trên 4rum Tinh Tế đã shared (HEX2DEC then MASK)
VD: PIN 1234A6F8 (HEX) -> To DEC: 305440504 -> MASK: 000000000-30005040400050004-0000 (bỏ dấu – đi)
– Cài đặt bản 1.1.18.1 (ở cuối bài), Add Key tạo được ở trên vào -> Full licence.
– Sau đó có thể upgrade lên bản mới nhất của Tiggit Mail. Hiện tại đang là 1.1.18.2, cứ cài đè lên là được.

1st step: you use vnbbKG software at http://vnbb09.wordpress.com/2010/04/18/key4bb/ to have a key for tiggimail
2nd step: install tiggimail ver 1.1.8 as file attached
3nd step: use the key that you got to regis TMail
4th step: ust OTA link to update Tmail to the lastest version so that got the full version

Advertisements