Đôi khi, có những con đường mang vẻ đẹp mê hoặc tới mức chúng ta không cần biết nó sẽ dẫn đi đâu.

.
Advertisements