TeamViewer là một chương trình hỗ trợ truy cập và điều khiển máy từ xa thông qua mạng Internet, là giải pháp tất cả trong một :

* Giải quyết các vấn đề máy tính thông qua Internet.
* Truy cập vào máy tính của bạn mọi lúc, mọi nơi.
* Hợp tác, họp mặt và đào tào trực tuyến.

Tính năng:

* Hỗ trợ truy cập mà kô cần cài đặt phần mềm.
* Truy cập kô cần giám sát.
* Chuyển tập tin.
* Bảo mật cao (hỗ trợ AES 256 bit).
* Hiển thị trạng thái khi online.
* Hỗ trợ trình chiếu từ xa.
* Làm việc tốt với các loại tường lửa.
* Hỗ trợ truy cập thông qua trình duyệt web.
* Tối ưu hóa hiệu suất khi có kết nối LAN hoặc Dial-up.
* Hỗ trợ Audio (VoIP) và Video.
* Tăng cường và linh hoạt điều khiển giữa các phiên làm việc.
* TeamViewer Manager 6.
* Bổ sung và cải thiện nhiều chức năng.

Changelog in Version 6.0.10511

  • Multiple predefined passwords can be set in the host module and the full version
  • TeamViewer Host allows to enable the random password for spontaneous access
  • The random password can be disabled after a connection
  • The connection toolbar can be moved to prevent overlapping important controls on the remote computer
  • The connection window can be minimized from full screen mode. By restoring the window from the taskbar it will go to full screen mode again
  • An active screensaver on the remote computer will be canceled on an incoming connection
  • Other minor fixes and improvements

Homepage

Advertisements