Anh đây mục hạ vô nhân

Nghe em nhan sắc, lòng xuân não nùng

Dù em mặt phấn má đào

Dửng dưng anh chẳng thèm trông làm gì

Mục hạ vô nhân!!! Anh đây mục hạ vô nhân

Nghe em nhan sắc, long xuân não nùng

mặt phấn má hồng, mặt phấn má hồng

Dửng dưng anh chẳng thèm trông làm gì


Anh đây mục hoạ vô nhân.

Nghe em nhan sắc lòng xuân não nùng.

Dù em mặt phấn má hồng.

Dửng dưng anh chẳng thèm trông làm gì.

Lấy anh đi trước để làm vì.

Tay thì dắt díu, tay thì quàng vai.

Vén tay sờ chốn em ngồi.

Anh thời chẳng thấy, em thời thở than.

Bâng khuâng như mất lạng vàng.

Cái xênh, cái trống, cái đàn ai mang.

Ai ơi thương kẻ dở dang.

Thương kẻ dở dang, ai ơi, thương kẻ dở dang.

Miệng ca tay gẩy khúc đàn tương tư.

Chẳng yêu, chẳng nể, chẳng vì.

Cũng liều nhắm mắt bước đi sao đành.

Một duyên, hai nợ ba tình.

Chữ duyên, chữ vướng, vốn tình ai mang.

Kẻo còn đi nhớ về thương,

Kẻo còn để mối tơ vương bên lòng

Đôi ta chút nghĩa đèo bòng

Chút nghĩa đèo bòng, đôi ta chút nghĩa đèo bòng.

Cũng liều con mắt, tất lòng dám sai.

Ngại ngùng những bước chông gai.

Trần gian nhãn ngục nào ai biết gì.

Chữ tình là chữ chi chi.

Là chữ chi chi, chữ tình là chữ chi chi.

Yêu nhau phải bảo đường đi lối về.

Đôi ta đã chót lời thề.

Đường xa dắt díu, đi về có đôi.

Đến đâu người đứng ta ngồi

Khi đàn, khi hát. Những người xung quanh.

Ai ơi ăn ở cho lành.

Ăn ở cho lành, ai ơi ăn ở cho lành.

Đôi bên hàng phố dắp danh đón mời

Đố ai đến chốn chợ trời.

Mà đố ai đến chốn chợ trời.

Dẫn anh đến khoắng một vài ả nàng tiên ………………..

Advertisements