Ain’t no sunshine when she’s gone.
It’s not warm when she’s away.
Ain’t no sunshine when she’s gone
And she’s always gone too long anytime she goes away.

Wonder this time where she’s gone,
Wonder if she’s gone to stay
Ain’t no sunshine when she’s gone
And this house just ain’t no home anytime she goes away.

And I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know

Hey, I ought to leave the young thing alone,
But ain’t no sunshine when she’s gone, only darkness everyday.
Ain’t no sunshine when she’s gone,
And this house just ain’t no home anytime she goes away.

Anytime she goes away.
Anytime she goes away.
Anytime she goes away.
Anytime she goes away.

Không có chút nắng ấm khi cô ấy bước đi
Không hề ấm áp chút nào khi cô ấy đi xa
Không có chút nắng khi cô ấy bước đi
Và cô ấy luôn luôn đi bất cứ lúc nào trong khỏang thời gian dài.

Tự hỏi thời gian này nơi nào cô ấy đi
Tự hỏi, nếu cô ấy đi để ở một nơi khác
Không có chút nắng ấm khi cô ấy bước đi
Và ngôi nhà này sẽ không còn là một mái ấm bất cứ khi nào cô ấy ra đi

Và tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết,
Tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi đã biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết,
Tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết,
Tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết

Tôi nên mặc kệ những chuyện non nớt này
Nhưng không hề có chút ánh nắng khi cô ấy đi xa , ngày qua ngày chỉ còn đêm tối
Không có chút nắng ấm khi cô ấy bước đi
Và ngôi nhà này sẽ không còn là một mái ấm bất cứ khi nào cô ấy ra đi

Bất cứ lúc nào cô ấy đi đi.
Bất cứ lúc nào cô ấy đi đi.
Bất cứ lúc nào cô ấy đi đi.
Bất cứ lúc nào cô ấy đi đi.

Advertisements